Apoio e actividades a realizar nesta disciplina no 9º ano.