Programa e actividades a realizar nesta disciplina.